Bilder

Bildene du finner her har alle foto som utgangspunkt. Jeg har digitale verktøy jeg benytter for å lage en ny historie ved å sette sammen foto. Noen bilder kan jeg bruke timer og dager på. Noen ganger er det en planlagt ide, men flest ganger blir historien til i øyeblikket. Akkurat som livet!